Key Account Management

Kunden som partner

KAM rollen kan for noen være litt uklar, man vet ikke helt i hvilken grad man kan være proaktiv, eller hvordan man kan bidra til verdiøkning for sin kunde.  Det å skaffe seg en solid posisjon som KAM vs en kunde er ofte avgjørende for utfallet av en videre forhandling av kontraktsforhold og lønnsomheten sett fra leverandørens side.  Målet er å utivkle et partnerskap hvor kunden ser på som KAM som mer enn rådgiver enn selger.  Enablers Group har i mer enn 20 år levert treningsprosesser for Key Account Managere, alltid bedriftsinternt med skreddersøm i forhold til det marked KAMen jobber i.

Programmet er oftest modulbasert med 2 dager pr modul og omfanget baseres på det nivå KAMene har før programmet startes og hvilke ambisjoner man har med treningen.  Personlig coaching mellom samlingene kan også avtales. 

Tema som ofte er relevant i våre KAM prosesser:

  • Hva forventer kunden av en KAM?
  • Hvordan skape gjensidig «avhengighet»?
  • Hvor proaktiv kan man være?
  • Hvordan bidra til verdiøknig for våre kunder og kundens kunder?
  • Forhandlinger – taktikk og teknikk
  • Relasjonsutvikling – hvordan tilby den oppfølging kunden ønsker ut i fra kundens profil? (ikke alle blir motivert av en båttur…)
  • Spissing av retorikken i mersalgssammenheng