Om Enablers Group AS

Visjon:

Vi vil muliggjøre vekst, lønnsomhet og forsterket omdømme for våre kunder gjennom rådgiving, prosessledelse, konsept – og kompetanseutvikling innen ledelse, salg og service.

Vår forretningside: Vi jobber som et management-team og skal være våre kunders ekstra kapasitet og kompetanse for å realisere vekstmål og kostnadseffektivisering for bedre lønnsomhet.

 

Våre verdier

Diskret
Vår arbeidsmetodikk har fokus på åpenhet, tillit og nærhet for å siker optimal tilpasning av de prosesser og programmer som iverksettes. Våre kunder skal være trygge på at ingen sensitiv informasjon videreformidles.

Effektiv
Vi jobber i team som består av konsulenter med komplementær kompetanse for raskt kunne analysere behov for tiltak og gjennomføre prosesser slik at vi sikrer våre kunders ”time to market”.

Robust
Vår kompetanse og våre leveranser er robuste for å sikre konkurransekraft og varighet for våre kunder. Våre konsulenter har lang fartstid fra ledelse og de områder de fasiliterer. De vet hva som i praksis gir resultater.

Oppdatert – Vi følger trender og våre konsulenter vil alltid levere tidsriktige og fremtidsrettede løsninger for våre kunder.

Vår arbeidsmetodikk:

Vi tar alltid utgangspunkt i virksomhetens nåsituasjon, konkurranseforhold, målsetning og kultur før vi skreddersyr prosesser og programmer. Vårt mål er å skape varig endring med styrket markedsposisjon, omdømme, vekst og lønnsomhet for våre oppdragsgivere.

 

Ta kontakt med Line Blomlie tlf 901 49 879 eller Lena Musæus tlf 920 10 272 for mer informasjon eller send mail til hhv blomlie@enablers.no eller musaus@enablers.no