Tjenester

Våre tjenester

Lederutvikling:
Vi leverer ledelsesutviklingskonseptet «Leadership Transition Programme» i samarbeid med SirrahGroup – som har et verdensomspennende nettverk med sertifiserte partnere se www.sirrahgroup.com .  Programmet fokuserer på ulike verdier, tidsbruk og ferdigheter som er nødvendig for å lede på ulike ledelsesnivå for å sikre stor gjennomføringskraft, prestasjonskultur og en intern «talentbank» for internrekruttering av ledere

Salgs- og servicetrening:
Vi skreddersyr bedriftsinterne salgs- og service kurs som hensyntar det nivå selgerne og servicemedarbeider er på og de dyktighetsområder som må styrkes for økt volum, inntjening og kundetilfredshet.  Programmene går gjerne over flere moduler med teori og relevante case og kombineres ved behov med personlig coaching mellom og etter modulene.  Se mer under kurs.

Strategisk rådgiving:
Fra analysefase – forankring – tiltak – oppfølging/måling. Metode og prosess på vei mot visjon og ønsket markedsposisjon 

Utvikling av visjon og verdier :
Vi tilfører kompetanse, fasiliterer selve prosessen for å sikre forankring og forståelse i hele organisasjonen. 

Servicekonsept og servicemål:
Vi bistår i utvikling av servicekonsept og servicemål som vil sikre den leveransen og den adferden som er nødvendig for å vinne i det markedet virksomheten operer i.

Eierskifte:
Vi etablerer strategi og plan, identifiserer kjøpere, gjennomfører tiltak for verdiøkning og bidrar endelig  i gjennomføring av transaksjon for å sikre selgers verdier 

Prosess og endringsledelse:
Vi har en unik metode for å sikre forståelse og forankring hos de ansatte om hvorfor endring er nødvendig, hvilke tiltak som er kritisk å gjennomføre. Vi skaper felles motivasjon i forhold til de mål som settes om fremtidig ønsket posisjon. 

Management for hire:
Våre rådgivere har lang fartstid som operative toppledere og kan i perioder hvor man mangler kapasitet gå inn å ta ledelse for en periode- gjerne som et team. Vi vil i en slik periode kunne jobbe med konkrete prosjekter, alternativ på et generelt grunnlag identifisere kritiske drivere for å optimalisere driften.

Outplacement:
Noen ganger er rett person på feil sted, da avhjelper vi å finne rett sted for denne personen.  Vi har tung efaring fra Outplacement og kan sikre gode prossesser og løsninger for både virksomheten og den enkelte

Les mer om våre tjenester ved å klikke på de ulike tjenesteområdene som ligger listet på venstre side på denne side.