Lederutvikling

Leadership Pipeline

Enablers Group AS er SirrahGroups partner i Norge.  SirrahGroup har partnere i flere land i hele verden og har utviklet lederutviklingsprogrammet «Leadership Transistion Programme» basert på filosofien «Leadership Pipeline».  Se www.sirrahgroup.com for mer informasjon.   Programmet er implementert i flere større internasjonale virksomheter med svært gode resultater.

Programmet tar utgangspunkt i at ledelsesjobben endres i forhold til hvilket nivå i virksomheten man skal lede på.  Det er ofte en stor utfordring at ledere leder på et for lavt nivå, noe som hindrer effektivitet og ikke minst utvikling av medarbeidere.  Typiske utfordringer virksomheter kan ha for å være aktuelle for dette programmet:

  • Har ikke nok kvalifiserte interne kandidater til internrekruttering av lederjobber
  • Har ikke stor nok implementeringsevne av strategier
  • Har ikke effektive nok  ledelsesprossesser

Gjennom fokus på hvilke verdier, hvilken tidsbruk/tidsramme og hvilke ferdigheter som er de optimale for de ulike ledelsesnivåene sikrer «Leadership Transistion Programme» ledere som vil være med å bygge en sterk mestrings/prestasjonskultur, med høy grad av kvalifiserte internsøkere til ulike lederstillingnere og ikke minst en sterk gjennomføringskultur fra strategi til kundeopplevelse.

Ta kontakt for mer informasjon med sertifisert fasilitator Line Blomlie på blomlie@enablers.no eller på mobil 901 498 79