Samarbeidspartnere

Vår erfaring er at utover å utvikle kultur, konsepter, og kompetanse for å løfte virksomheter til en neste nivå, så handler det også ofte om å drive mer kostnadseffektivt i en konkurransesituasjon med stadig mer pressede marginer. Derfor har vi valgt oss de beste samarbeidspartnere innenfor leverandører av CRM systemer og lønnshetsanalyser.

Barlind Solutions AS:

De fleste virksomheter opplever at kunnskapen om deres egne kunder kan ligge nokså utilgjengelig i gjerne flere og ulike datasystemer. Det kan være en slitsom, kostbar om ikke umulig oppgave å gjennomføre gode og lojalitetsskapende tiltak og kampanjer som ivaretar hver enkelts kunde unike profil, behov og handlemønster.

Barlind har som eneste Norske aktør en løsning for å samle all kundeinformasjon på en kostnadseffektiv og enkel måte for dernest kreere gode og moderne CRM funksjoner. Dette vil sikre at virksomheten til enhver tid har full oversikt, og ikke minst kunnskap om, sin viktigste ressurs; kundene. Mersalg, lojaliet og økt lønnsomhet og verdi på virksomheten er hva denne løsningen gir. Dette har flere store aktører utenfor og i Norge allerede erfart.
”Mer for mindre” – ta kontakt for nærmere presentasjon.

Bilanalyse:

Mange ledere i Norsk bilbransje ser at på tross av en svært kapitalkrevende bransje er det vanskelig å hente ut stor marginer.

Bilanalyse har utviklet et verktøy hvor du på en svært enkel og pedagogisk måte kan sammenligne egen nøkkeltall og benchmarke de mot sammenlignbare bilforhandlere i jakten på mulige lønnsomhetsforbedringer. Verktøyet vil hjelpe ledergruppen til å sette fokus på de områder som vil gi størst og raskest effekt på bunnlinjen. Her går man fra synsing til fakta! Bilanalyse og Enablers Group samarbeider der det er naturlig om å gjennomføre nødvendige tiltak der Bilforhandleren ønsker ekstern bistand.