Enterprise Solution Selling

Det komplekse salget

Mange selgere og ledere tror at for å bli en dyktig selger av komplekse løsninger må du være ekstremt oppdatert på selve løsningen.  Det er en sannhet med modifikasjoner.  Først og fremst må selger ha forretningsmessig forståelse for kundens interne og eksterne prosesser.  Gjennom dette kan man proaktivt forstå hvordan egen løsning kan enten kostnadseffektivisere interne prosesser alternativt øke kundeverdi hos kundens kunde.  Enablers Group har gjennom de siste 10 år jobbet spesielt mot å løfte selgere som jobber med komplekse salg B2B.  Vi har ikke minst bygget våre prosesser rundt hva kunder forventer av sin partner ved løsningssalg.  våre prosesser har vist seg å gi umiddelbare resultater – og da i store volum.

Et skreddersydd treningsprogram bygges opp med moduler og omfang avhenger av hvilket dyktighetsnivå selgerne er på før oppstart.  Normalt er hver modul på 2 dager og maksimalt antall deltagere er på 10-12 personer fra samme virksomhet,  Det jobbes mye casebasert med alle de faser en salgsprosess har i løsningssalg. 

Ta kontakt for en nærmere dialog hvor vi etter et kartleggingsmøte kan foreslå et program tilpasset din virksomhets hverdag og ambisjoner.  blomlie@enablers.no eller ring 90 14 98 79.

Tema som ofte innbefattes i et «Enterprise Solution Selling»

  • Forståelse av ulike roller i kjøpsprosessen fra kunde
  • Forståelse av ulike kjøpsmodus
  • Kundens strategiske arena – hvordan utvikle behov med gode spørsmål – tilnærming med egne løsninger
  • Forsterke verdi av egne løsninger
  • Retorikken – samtalestyring, argumentasjonen, innvendinger, kjøpesignaler og closing med forhandlingsteknikk
  • Presentasjonsteknikk «final presentation»