Forhandlingsteknikk

Å skape vinn-vinn i forhandlinger

Noen tror at når en selger eller innkjøper har vært svært tøff og fått til et forhandlingsresultat med svært god lønnsomhet for egen virksomhet, så har man vært en dyktig forhandler.  Dersom ikke begge parter føler dette vil samarbeide bli kort og kunde vil unngå dialog med leverandør ved neste innkjøp eller motsatt.  Målet med våre treningsprosser innen forhandlingsteknikk er å utvikle gode forhandlere  hvor selger og kjøper skal føle en vinn/vinn når forhandlingen er avsluttet – det er helt avgjørerende i forhold til å utvikle langsiktige kontrakter og partnerskap med best mulig lønnsomhet for begge parter. 

Våre treningsprosesser i forhandlingsteknikk passer både til innkjøpere og selgere.  De kjøres alltid bedriftsinternt og man skreddersyr programmet i forhold til det nivå deltagerne er på og de ambisjoner man har for prosessen.  En passende gruppe er 8-12 personer.  Kurset er meget praktisk orientert.

Ta kontakt med blomlie@enablers.no eller ring 90 14 98 79 for nærmere informasjon. 

Tema som blant annet berøres i et forhandlingsprogram:

  • Hva er egentlig forhandlinger
  • Ulike roller i forhandlingsprosessen
  • Å skape et godt forhandlingsklima
  • Ulike forhandlingstaktikker og teknikker
  • Ulike faser i forhandlingene – fra forberedelse til closing
  • Retorikken – samtalestyring – spørretenikk – argumentasjon- innvendinger – kjøpesignaler – closing