Serviceutvikling

Profesjonell Service gir Salg!

I mange virksomheter er det kun selgerne som ser at de har en salgsjobb, mens fakta er at alle ansatte kan med riktig innstilling og adferd bidra til salg.  Vi har gjennom mer enn 20 år utviklet og levert servicekurs for «ikkeselgere» som nettopp har til hensikt å få hele organisasjonen til å være selgene.  Vi tilpasser innhold og omfang til virksomhetens behov og mål.  Programmet går normalt over 5 moduler hver på 4 timer som egner seg for formiddag- eller ettermiddagskurs. Kurset egner seg for både mindre og større virksomheter og normalt er det mellom 6-15 deltagere pr kurs.

Modul 1:  Om meg selv og mine sterke sider og utviklingspotensialet
Deltager lærer mer om grunnleggende adferdspsykologi, gjennomgår en egenanalyse på egne sterke sider i service og salgssammenheng, og ikke minst sitt utviklingspotensialet.  Denne modulen oppleves alltid svært motiverende og skaper forutsetning for sterkt engasjement og fokusert trening og utvikling for resten av programmet.

Modul 2: Om mine kunder (internkunden og eksternkunden) – å tilpasse meg dem for godt kundeforhold
Kunder er ulike, skal man kunne  oppnå god service eller kunne selge til forskjellige kundetyper må man av og til justere sin egen naturlig adferd for å oppnå god kjemi og tillit.  I denne modulen går vi noe dypere inn i motivasjonspsykologien og lærer op adferdstilpasset salg og service.  Selv for mange drevne selgere er dette et verktøy som for mange bidrar til å doble salget!

Modul 3: Profesjonell kundebehandling – de fire grunnforutsetningene for lojale kunder
Modulen fokuserer på hvordan det ofte skiller små marginer på kommunikasjon og adferd som kunden opplever bare gjennomsnittlig eller utsøkt service.  Her lærer deltagerne mye om både verbal og ikke verbal kommunikasjon og ikke minst de 4 grunnforutsetninger på servicekvalitet.  Når kunde er misfornøyd er det ALLTID på ett av disse 4 områder vi som leverandør har sviktet.  Gjennom modulen utvikles servicemål som sikrer at man leverer på de mest kritiske områder.

Modul 4. Fra problem til  salg
Her lærer kursdeltagerne å stille gode spørsmål som kan avdekke og utvikle problemer og behov for dernest løse dette for kunden.  Kunden opplever dette som god service og rask problemløsning, mens virksomheter faktisk selger mer!  Dette er en salgsstrategi for serviceorienterte medarbeidere som føles naturlig for de som ikke ser seg selv som selgere. Mye trening i denne modulen

Modul 5 – Sinte og opprørte kunder
Metode for å roe ned sinte kunder for å unngå negativ belastning på ansatte og dårlig ryktespredning fra misfornøyde kunder. Normalt vil en misfornøyd kunde som er tatt på alvor og fått løst sine problemer være mer lojal enn en kunde som aldri har hatt et problem. Mye trening og rollespill.