Salgstrening

Skreddersøm bedriftsintern salgstrening

Det dyreste med salgskurs er ikke selve kursavgiften.  Det som virkelig koster er fraværet av salgskapasitet kombinert med innhold i kurs som ikke kursdeltager kjenner seg igjen i.  Selgere blir ofte bare demotivert av å bruke dyrebar tid på kurs som blir for generelle hvor både produkter og markeder ikke samsvarer med virkeligheten.  Vi har over 20 års erfaring i å skreddersy besdriftsinterne treningsprogrammer som tar høyde for om det er produktsalg, konsept/løsningssalg eller tjenestesalg som er tema og også hvorvidt det er mot privatkunder eller B2B.  Med kunder som har benyttet oss løpende over ti år vet vi at våre metoder og programmer virker!

En normal kursgruppe er på 8-12 personer og programmene er modulbasert hvor hver modul kan være fra en halv til 3 dager avhengig av hva som praktisk passer kunden.  Antall moduler besluttes ut ifra de ambisjoner virksomheten har både på kompetansenivå og økonomiske rammer.  Mellom hver modul skal ny lærdom implementeres gjennom målsatte salgsaktiviteter og her kan det også avtales indiviuell coaching ved behov.

Ta nærmere kontakt for dialog rundt hvordan et skreddersydd treningsprogram for din virksomhet kan se ut basert på de mål og ambisjoner dere har: blomlie@enablers.no eller tlf 90 1 4 98 79.

Tema som et selgerprogram kan inneholde:

  • Møtebooking – hvordan gå fra 5% til 95% hitrate i møtebooking – den magiske ett minutt møtebookingssamtalen
  • Kartlegging og utvikling av behov. Forstå kunders strategiske arena og beslutningskrietria. Forutsetning for salg med god lønnsomhet
  • Retorikk – pedagoisk og selgende argumentasjon.  Synliggjøring av egne verdier. Forstå og utvikle egne differensiatorer
  • Closingteknikker – kjøpesignaler- innvendinger – forhandlingstaktikk og teknikk
  • Adferdspsykologi – egne sterke sider og utviklingsområder i salgsprosessen – å lese og tilpasse seg ulike kjøpsprofiler.  Å skape god kjemi og gode relasjoner
  • Presentasjonsteknikk – Å selge til et beslutningsdyktig team være seg ledergruppe/styre