Team/Lederutvikling

Børs eller katedral – ja takk begge deler!

Mange ledere sliter ofte med om de skal prioritere det kortsiktige for å skape umiddelbar inntjening eller om de skal investere i mer langsiktige prosjekter som i større grad bygge kultur og omdømme, men ikke like raskt viser seg på topp eller bunnlinjen.  Tid og kapasitet, samt egen profil og føringer ovenfra, avgjør ofte hva som prioriteres.  Noen ganger kan det langsiktige byggverket måtte vike for mer akutte prosjekter, og noen ganger er det ikke lite enkelt å se hva som er smart å gjøre i jungelen av utfordringer og muligheter for en leder.

Våre lederkurs har som mål og gi ledere kunnskap og metoder som vil sikre at hele virksomheten går mot et felles mål som både  er forankret go som det er skapt stor motivasjon for.  Man bygger det langsiktige omdømme/katedralen og mister aldri det av synet på veien med øvrige prosjekter som har mer kortsiktig og presserende preg.  Man utvikler planer og rammeverk som involverer de ansatte og ikke minst man utvikler kunnskap og forståelse av hvordan man best kan utnytte og utvikle den humankapitalen man som leder er satt til å forvalte.  Gjennom vårt program vil ledere for økt selvinnsikt, forstå gruppedynamikk og evne i større grad å bygge effektive team til å gjennomføre ulike prosjekter.  Å jobbe smartere med færre ressurser er for mange et krav for å sikre marginer og konkurransekraft. 

Omfanget av en lederutviklingsprosess tilpasser vi i dialog med våre kunder hvor ambisjoner og øvrige rammer er hensyntatt.  Antall deltagere ligger normalt mellom 4-12 personer pr prosess.  Man kan kjøre egne teamprosesser for et lederteam eller også for et styret for å sikre felles terminologi og effektiv fremtidig kommunikasjon rundt endringsproseser.  Ta kontakt for nærmere dialog om hvordan løsning som kan passe for dere: blomlie@enablers.no  eller ring 90 14 98 79.

Tema som et lederutviklingsprogram kan inneholde:

  • Min lederprofil  – naturlige styrker som bør utnyttes og begrensninger man må kjenne til
  • Mine ansatte og mitt lederteam – fra konflikter til komplimentære ferdigheter – å utnytte humankapitalen og skape motivasjon
  • Å sette felles mål og sikre forankring – bygge «katedral» – fra «knowhow» til «knowwhy» hos de ansatte
  • Å ha rett fokus – ikke bare gjøre tingene riktig, men også å gjøre de riktige tingene (valg av prosjekter og fokusområder) bygge «børs»
  • Utvikling av SMART planer