Møtebooking

Fra 5% til 95% hitrate på møtebooking!

Uten første møte heller ikke noe salg.  Det er ikke unormalt med 5% hitrate blant selgere som ringer «kalde» telefoner (de kjenner ikke kunden) for hvor mange møter man faktisk får.  Denne delen av salgsprosessen er ofte den mest krevende og minst likte, selv blant erfarne seniorselgere.  Netopp fordi man får så mange nei for hvert møte. Vi har gjennom 20 år utviklet og foredlet en metode for møtebooking som for mange selgere har betydd en økning i hitrate fra 5% til 95%!  Man kan tenke seg hvor mye tid som blir frigitt til da gjennomføring av møter og ikke minst flere salg!  Har selger først forstått metodikken vil møtebooking for fremtiden ikke være noen belastning og man vil heller ikke «søle» bort potensielle prospect pga udyktighet i møtebookingsfasen.

Enablers Group leverer kun bedriftsinterne skreddersydde kurs som hensyntar hva selger skal selge til hvem.  Er sluttbruker en privatperson eller bedriftskunde?  Er det et produkt, løsning eller tjeneste som skal selges?  Normalt vil dette kurset gå over en kursdag om man kan maksimalt være 10 kursdeltagere på kurset.  Kurset kan kjøres på kveldstid eller helg. 

For nærmere informasjon kontakt blomlie@enablers.no eller ring 90 1 4 98 79