Tjenestesalg B2B og verdibasert salg

Å selge kunnskap

Flere og flere ser at selv kunnskapsbaserte tjenesteleverandører som revisorer, advokater, reklamebyrå,  PR byrå etc må selge sine tjenester aktivt for å sikre nok volum og de mest spennende oppdragene for senere å være attraktive for de beste hodene i et rekrutteringsøyemed.  Mange høyt utdannende ansatte er ofte svært faglig sterke, men har ikke like ofte sett sin rolle som selger og har dermed ikke samme trygghet i salgsprosessen.  Særlig mange kvier seg for å ringe «kalde telefoner», og i verste fall kommer man ikke i dialog med potensielle kunder man ønsker en posisjon hos.

Enablers Group har spesialisert seg på treningsprogrammer innenfor kunnskapsbasert tjenesteprogram de siste 12 årene og er sannsynligvis ledende ikke bare i Norge, men også i Norden, på denne type trening.  Våre prossesser skreddersys alltid og programmet kjøres kun bedriftsinternt slik at programdeltagerne skal oppleve at det er egne tjenester og eget marked som er tema.  Dette er ofte høyt lønnende ansatte hvor fravær fra faktuering ofte er en mye høyere kostnad enn selve programavgiften, nettopp derfor har vi bestrebet oss på at vi har effektive løsninger hvor deltagerne selv sier at dette har substans og relevans. 

Våre programmer er modulbaserte og kan også gjennomføres delvis på kveld og evnt delvis helg.  Vi beslutter omfang etter en avstemming av amisjonsnivå¨både i tid og øvrige rammer.  For et møte kontakt oss på blomlie@enablers.no eller ring 901 49 879.

Tema som ofte behandles i kunnskapsbasert tjenestesalg:

  • Møtebooking – og skape tillit og interesse for et møte på to minutter ved å fokusere på kundens strategiske utfordringer
  • Forskjell på produktsalg og tjenestesalg – etikken
  • Å selge seg selv – hvorfor og hvordan?
  • Å komme i posisjon gjennom forretningsmessig forståelse av kundens virksomhet – strategisk kartlegging
  • Retorikk rundt kunnskapsbasert tjenestesalg – behovsutvikling – pedagogisk og selgende argumentasjon – innvendinger – closing