Servicetrening for kundefront

Der lojale kunder skapes!

De fleste salgsvirksomheter bruker ressurser for å sikre kompetente selgere, mens trening av kundefront/servicepersonell ikke alltid  har samme fokus og prioritering.  Det første salget skapes gjerne av selger, men gjenkjøpet fordrer gode kundeopplevelser levert av servicemedarbeidere.  Når man vet at det koster 5 gangen å hente inn nye kunder, er det ingen tvil om at å satse på kompetanseutvikling på kundefront og service gir god avkastning.

Vi vil i samarbeid med deg som kunde skreddersy et treningsprogram som vil sikre dine kunders serviceopplevelse.  I undersøkelser på hvorfor kunder er misfornøyd med service, viser det seg at det er sjelden det er produktet, reparasjonen eller prisen de er misfornøyd med, som oftest er det uresultatet av selve kommunikasjonen med kundefront hvor årsaken til misnøyen har oppstatt.  Det kan være måten ting er blitt sagt på, eller ikke informert om, det kan være spørsmål som burde vært stilt av kundeveilederen som ville forhindret en ugunstig situasjon eller det kan være manglende empati for kundens situasjon.  Svært ofte så ville riktig kommuniksjon første gang ikke bare forhindret misnøye, men også bidratt til mersalg!

Kurset blir ofte laget som et program som kan gå over en eller flere moduler avhengig av virksomhetens ambisjoner og rammer.  Kursene kan gjennomføres på dag eller kveldstid og man kan være opptil 20 deltagere pr kurs mens idealet er 10-15.  Ta kontakt for forslag til løsning som passer din virksomhet på blomlie@enablers.no eller ring 90 14 98 79.

Tema som ofte blir endel av et serviceprogram:

  • Verbal og ikke verbal kommunikasjon
  • Kunder forventninger til god service – å ta kunder på alvor – om proaktivitet; mer enn kunder forventer.  Servicebrøken.
  • Forutsetninger for god kundeopplevelser – de 4 grunnforutsetninger
  • Aktiv lytteteknikk – og gode spørreteknikker
  • Å skape trygghet og forutsigbarhet
  • Å vise empati ved problemer og være en god og effektiv problemløser