Eierskifte

Tid for nye eiere…

Flere små og mellomstore bedrifter enn vanlig kommer for salg de nærmeste årene – mange på grunn av eldrebølgen. Gründere og eiere av virksomheter som de har drevet over lang tid, som av aldersmessige hensyn må overdras, kan føle vemod og usikkerhet om virksomhetens fremtid, mens andre igjen kan ha et bevisst ønske om salg og derfor mer komfortabel med situasjonen. Å eie er en oppgave ikke en tilstand. Uavhengig av bakgrunnen for eierskiftet  er en bevist exit strategi og en god plan viktig for alle eiere. Gode eieskifteprosesser er viktig enten bedriften skal overdras til neste generasjon, selges til ansatte eller til eksterne aktører. Spørsmålene som skal besvares er alltid; Hvor mye er selskapet verdt? Hvem skal drive det videre?

Et eierskifte tar tid – derfor er planlegging vesentlig. Et vellykket eierskifte gir svært ofte konkurransefortrinn. Det tilføres ofte ny energi og vekst til bedriften og ny eier er ofte mer offensiv. Målet med eierskiftet er at bedriften skal bli drevet videre på en forsvarlig og god måte, til nytte for ansatte, samfunnet og eierne. For å gjennomføre eierskifte på en god måte og for å lykkes med å finne en riktig/egnet eier for bedriften kreves det bla  kunnskap om bransjen og markedet, det  kreves kompetanse om arbeidsprosessene og det kreves erfaring med gjennomføring og med forhandlinger. Dette kan ofte være kompetanser bedriften ikke besitter i dag eller  som krever handlinger og beslutninger som man selv ikke er komfortabel med.  Mange ønsker seg en profesjonell partner som kan se alle aspekter og som har erfaring med eierskifte.

Enablers Group har senior rådgivere som både evner å optimalisere verdien for selger parallelt med å iverta sikkerheten for god videre drift.  Ta kontakt med seniorrådgiver Lena Musæus på musaus@enablers.no eller ring 92010272