Strategisk rådgiving

Tung kompetanse som virker i praksis!

Våre seniorrådgivere har tung og lang ledererfaring, har selv vært med i større snuoperasjoner være seg å snu konkurstruede virksomheter til markedsledere og også konkursrammede bedrifter til Gasellebedrifter på kort tid.  Vi har fokus på å identifisere kritiske drivere for lønnsomhet, vekst og omdømme og er også med å fasiliterer de endringsprosesser som er nødvendig for fremtidig posisjon.  Våre metoder er åpne, praktiske og enkle å forholde seg til – og de virker – og de virker fort!  Vi har fokus på å utvikle og optimalisere. 

Vi jobber i prinsippet med tre hovedområder/drivere for å skape lønnsomhet og vekst – alltid med tanke på virksomhetens evne til å skape gode kundeopplevelser.

Humankapital – kompetanse – kapasitet
Kulturkapital – holdninger – adferd – visjon og verdier
Strukturkapital – prossessene/LEAN – konseptene

Vi har en filosofi som tilsier at ledelse og strategisk utvikling er komplekse prosesser som krever komplementær kompetanse.  Derfor støtter vi den nye trenden globalt som mener at «Management Team» dvs flere rådgivere med komplimentær kompetanse sammen best kan levere løsninger.  Dette sikrer mer kapasitet og «time to market», i tillegg til at man både får inn aspekter som både innbefatter vekst og utvikling parallelt med å drive kostnadseffektivt.  Ingen kan være spesialister på alt.

Ta kontakt for nærmere dialog med seniorrådgiver Lena Musaus på musaus@enablers.no eller ring 92 010272 eller seniorrådgiver Line Blomlie på blomlie@enablers.no eller ring 90 14 98 79.