Management for hire

Behov for mer kapasitet

Noen ganger opplever en ledergruppe at de har mange tanker og visjoner om forbedringsmuligheter som burde vært gjort noe med for å sikre den langsiktige konkurransekreaften, men hverdagen med driftsutfordringer og møter spiser opp tiden.  I mellomtiden iverksetter i verste fall konkurrentene tiltak som gjør at man selv taper posisjon.  

Enablers Group grunntanke er å jobbe som komplimentære Management Team hvor vi tilbyr den ekstra kapasiteten eller kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre nødvendige endringer og løft.  Vi samstiller kompetanse som både er dyktig på å skape vekst i topplinjen gjennom økt salgsvolum og utvikling av servicekonsepter samtidig som teamet innehar kompetanse på å strømlinjeforme de interne prosesser slik at kvalitet optimalisere parallelt med kosteffektivitet.  Topplinje og bunnlinjefokus, samt kundeopplevelser er drivkraften i de prosesser Enablers Group tar ansvar for.

Noen ganger mister virksomheten sin ledelse på grunn av sykdom eller overgang til annen funksjon eller virksomhet, da kan Enablers Group stille med kompetente ledere for en periode.  Vi inngår dog kun samarbeid der vi ser at vi med sikkerhet vil kunne drive virksomheten i voergangen til ny leder.

Ta kontakt for nærmere informasjon med blomlie@enalbers.no eller musaus@enablers.no eller ring oss!