Utvikling av visjon og verdier

Fra visjon til kundeopplevelse!

Selv større og anerkjente virksomheter kan ha utydelige og ikke forankrede visjoner og verdier.  Noen steder er kanksje visjon og verdier kjent i ledergruppen og forsøkt markedsført ovenfor de ansatte uten suksess eller ønsket endring i adferd.  Enablers Group har utviklet prosesser som sikrer felles forståelse og forankring hos alle ansatte i utvikling av visjon og verdier.  Det er jo først når verdiene får effekt på de interne prosesser og dernest kundeopplevelsene at de har noen verdi.

Vi fasiliteterer virksomheten på veien mot den gode prosess og implementering av visjon og verdien.  Vi tar også løpet ett steg videre hvor vi involverer de ansatte til å utvikle servicemål basert på de verdier som er besluttet.  Når de ansatte forstår hvorfor, vil vi så med skreddersydde treningsprosesser i kundekommunikasjon, service/salg og ledelse utvikle ferdigheter på hvordan.

Når Disney har valgt seg «We shall make people happy» så sier det mye om de ansattes adferd for å få dette til. Kulissene vil ikke oppfylle denne visjonen – kun de ansatte.