Prosess og endringsledelse

Hvor er du på vei – og vil du dit?

Det ligger dessverre litt i den norske folkesjela at mange av oss ikke liker endringer.  Noen blir uttrygge og svært demotiverte og bruker all sin energi og fokus til å beholde ting som det er – og alltid har vært.  Noen ganger blir dette kritisk for en virksomhet som lever i et dynamisk marked med stadig endrede forventninger til leveransekvalitet og innhold fra sine leverandører.

Enablers Group har utviklet gode metoder for å sikre involvering og forankring i endringsprosesser, og ikke minst hvordan man kan snu de minst endringsvillige ansatte å få de også med på laget.  Endringer er krevende og krever at absolutt alle er dedikerte og disiplinert i en besluttet prosess.  Vi har verktøy som avdekke hvor de mest kritiske drivere i en virksomhet er for å sikre gode kundeopplevelser, ha effektive interne prosesser for å optimalisere vekst og lønnsomhet.

Vi fungerer som mentoroer og fasililserer prosessen underveis, men overfører også kompetanse og metoder som gjør at virksomheten over tid er selvgående.

Vi jobber som «Management Team» dvs senior rådgivere med komplemetær kompetanse i implementering av endringsprosesser, dette for å sikre at vi ser hele mulighetsbilde optimalt og også for å få en effektiv prosess med raske resultater.

Ta kontakt med seniorrådgiver Lena Musæus på musaus@enablers.no eller ring 92010272  eller seniorrådgiver Line Blomlie på blomlie@enalbers.no for næremre avtale.