Servicekonsept og servicemål

Service som differensiator og konkurransekraft!

Alle som driver en salgs- eller servicevirksomhet vet at kundeopplevelsen er kritisk for å skape lojalitet.  Det er sjelden det er prisen kunden betaler som avgjør om han er fornøyd eller ikke; for mange er tid og enkelhet minst  like viktig som rene penger.  Å vite hvilke konsept markedet ønsker seg,  og også bruke tjenestetilbud som en differensiator i konkurransen om kundene vil ofte være avgjørende for suksess.  Enablers Group har tung erfaring på nettopp å utvikle markedsorienterte servicekonsept gjerne kombinert med utvikling av interne servicemål slik at både leveransekvalitet i produkt eller tjeneste og servicegrad oppleves unik.

Vi jobber som «Management Team» i slike prosjekter som betyr at vi stiller med rådgivere med komplementær kompetanse som sikrer kapasitet og «time to market» samt en bedre prosess og løsning.

Ta kontakt med seniorrådgiver Lena Musæus på musaus@enablers.no eller ring 92010272 eller seniorrådgiver Line Blomlie på blomlie@enablers.no eller ring 90 14 98 79