Outplacement

Fra rett person på feil plass til rett person på rett plass!

Vi opplever at  kunder henvender seg til oss fordi de mener de ikke har rett ansatt i en gitt funksjon og ønsker vurdering av outplacement for denne. Men vi opplever  like ofte at ansatte selv tar kontakt fordi de opplever at de ikke får benyttet sin kompetanse optimalt der de er idag.   Det er aldri feil person på feil plass, men riktig person har kanskje ikke funnet rett plass – det er en stor forskjell!.

Omstillinger og nedbemanninger kan av arbeidstaker og av organisasjonen oppleves som negativt og krevende. Vi tilbyr støtte til leder som skal gjennomføre omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi bistår med design av prosessen innenfor rammene og gjennomfører. Det innebærer både bevisstgjøring og trening av ledere og kompetanseoppbygging og kulturhåndtering i virksomhet etter omstilling/nedbemanning.

For medarbeidere som blir rammet tilbyr vi et program som er individuelt tilpasset med personlig støtte og oppfølging fra  våre erfarne rådgivere.

Programmet kan deles i fire faser bestående av; – aksept og håndtering av situasjonen og endringene, – kompetansevurdering, – karrieremål, – jobbanskaffelse.

Enablers Group har gode metoder og  lang erfaring i slike prosesser for virksomheter eller enkeltpersoner som ønsker hjelp til «Outplacement».  Vi finner alltid gode løsninger som oppleves som vinn-vinn for medarbeider og arbeidsgiver ut fra et vanskelig og uønsket utgangspunkt.

Ta kontakt for nærmere informasjon med vår spesialist og seniorrådgiver Lena Musæus på musaus@enablers.no eller ring 920 10 272